Ιωάννης Αλεξάκης

Ιωάννης Αλεξάκης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης