Παναγιώτης Λουμπαρδιάς

Παναγιώτης Λουμπαρδιάς

Senior Systems Engineer, Ιnfinitum

Ο Παναγιώτης Λουμπαρδιάς, Senior Systems Engineer της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης της Ιnfinitum, είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διαθέτει πολλαπλές πιστοποιήσεις σε VMware, Dell, Veeam, με ιδιαίτερη έφεση σε Cutting Edge τεχνολογίες. Είναι Lead Designer σε Software Defined Solutions με εκτεταμένη εμπειρία σε απαιτητικές υλοποιήσεις.