Αφροδίτη Λουδάρου

Αφροδίτη Λουδάρου

Information Security Officer, Fraport Greece

Η Αφροδίτη Λουδάρου διαθέτει 15ετή επαγγελματική πορεία στον τομέα της Πληροφορικής και της Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων. Έχει εκτενή εμπειρία σε IT Infrastructure & Datacenters operations και στην διαχείριση και υλοποίηση ΙΤ έργων. Από το 2014 ως Information Security Professional παρέχει υποστήριξη για την ασφαλή ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και την υιοθέτηση υπηρεσιών cloud, υλοποίηση μηχανισμών και τεχνολογιών για την ενίσχυση της ασφάλειας των οργανισμών και την προστασία των δεδομένων.

Από το 2019 έχει την θέση της Information Security Officer στην Fraport Greece, υπεύθυνη για το information security πρόγραμμα και την cybersecurity στρατηγική της εταιρίας, την εναρμόνιση με διεθνείς και εγχώριους κανονισμούς και νομοθεσίες, καθώς και την υλοποίηση cybersecurity έργων.

Είναι κάτοχος BSc στην Φυσική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά ενώ διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις στο information security (CISSP, ISO 27001 LA).