Αργύρης Μακρυγεώργου

Αργύρης Μακρυγεώργου

Υπεύθυνος Μελών Ηellenic (ISC)2 Chapter, Operations Director Cyber Noesis

Ο Αργύρης Μακρυγεώργου έχει τη θέση του Υπεύθυνου Μελών του Ελληνικού Chapter του (ISC)2, καθώς και του Operations Director στην εταιρία Cyber Noesis. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε Information & Cyber Security, Architecture & Capacity Building.

Ο κ. Μακρυγεώργου έχει επικεντρωθεί στον τομέα του Cyber Security από το 2013, αναλαμβάνοντας ρόλους ευθύνης τόσο στο Δουβλίνο όσο και στην Αθήνα, ενώ έχει ολοκληρώσει πολλαπλά projects στο χώρο αυτό, ανά την υφήλιο. Kατέχει, τέλος, BSc σε Computer Science & MSc σε Information Security, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και πολλαπλές πιστοποιήσεις του χώρου όπως CISSP, CDPO & ISO27001LA.