Κρίστη Τσιντέα

Κρίστη Τσιντέα

Group IT & Security Manager, Όμιλος Σαράντης

Η Κρίστη Τσιντέα κατέχει τη θέση της Group IT & Security Manager στον όμιλο Σαράντη. Στο παρελθόν έχει εργασθεί σε διάφορες θέσεις στο τμήμα Πληροφορικής του Ομίλου, ενώ τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στον τομέα Ασφάλειας του Οργανισμού.

Κατέχει πτυχίο Bachelor στην Πληροφορικη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων.