Δημήτρης Μακρής

Δημήτρης Μακρής

IT Manager & Information Security Officer, Andriaki Shipping, AMMITEC BoD member

Ο Δημήτρης αποτελεί διευθυντικό στέλεχος της ναυτιλιακής εταιρίας Andriaki Shipping Co. Ltd. τα τελευταία 24 έτη και πιο συγκεκριμένα είναι ο Διευθυντής Μηχανογράφησης και Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρίας.

Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και συνέχειας των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών Πληροφορικής της εταιρείας, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, καθώς επίσης και την ενοποίηση, τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας της εταιρικής πληροφορίας.

Ο Δημήτρης Μακρής είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της AMMITEC, του Συλλόγου Διευθυντών και Στελεχών Πληροφορικής Ναυτιλιακών Εταιριών και έχει διατελέσει πρόεδρος της AMMITEC από το 2013 έως το 2017.