Δημήτρης Τσακτσίρας

Δημήτρης Τσακτσίρας

Cybersecurity Solutions Manager, SPACE

Ο Δημήτρης Τσακτσίρας, έχει λάβει B.Sc. πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστήμων, από το ΕΜΠ και M.Sc. πτυχίο, στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τον Φεβρουάριο του 2020 εισήλθε στην Space Hellas ως Σύμβουλος Λύσεων Κυβερνοασφάλειας. Τον Απρίλιο του 2023, προήχθη σε Cybersecurtiy Solutions Manager, και είναι υπεύθυνος για την ομάδα cybersecurity presales, την σχεδίαση λύσεων και την ανάδειξη νέων τάσεων στις τεχνολογίες.

Έχει σχεδιάσει και εργαστεί με επιτυχία σε πολλά έργα σε διάφορες πτυχές της Κυβερνοασφάλειας για Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.