Δρ. Ιωάννης Αλεξάκης

Δρ. Ιωάννης Αλεξάκης

Διευθυντής, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας,Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Δρ. Ιωάννης Αλεξάκης είναι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.