Ευγενία Τσαπραλή

Ευγενία Τσαπραλή

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Ευγενία Τσαπραλή είναι Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Στις κύριες αρμοδιότητές της εντάσσονται η αξιολόγηση του επιπέδου κυβερνοασφαλειας των κρίσιμων υποδομών της χώρας καθώς και ο αποτελεσματικός σχεδιασμός διασφάλισης της επιχειρησιακής τους συνέχειας μετά από την εκδήλωση μεγάλης εμβέλειας κυβερνοπεριστατικών.

 

Από το 2006 έως το 2020 εργάστηκε ως System Administrator και Business Analyst σε διάφορους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή και αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών για διάφορους διαγωνισμούς πληροφοριακών συστημάτων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Είναι πιστοποιημένη Επικεφαλής Ελεγκτής στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας (ISO 22301:2019). Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την αντιμετωπιση κυβερνοπεριστατικών με μεγάλο αντίκτυπο στον κυβερνοχώρο. Συμμετέχει ενεργά στο πεδίο του  «Women in Cybersecurity» για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας.