Γιώργος Χ. Στεργιόπουλος

Γιώργος Χ. Στεργιόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

O Γιώργος Χ. Στεργιόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Εργάζεται επίσης ως σύμβουλος Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων, καθώς και ως αναλυτής και ελεγκτής διείσδυσης συστημάτων σε εταιρείες και οργανισμούς.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει την επιτυχή ολοκλήρωση πάνω από 30 έργων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, σε θέματα cybersecurity engineering, penetration testing, Ανάλυσης και Διαχείρισης Επικινδυνότητας και υλοποίησης ΣΔΑΠ (ISO 27001), Εκτίμησης Αντικτύπου Δεδομένων (βάσει ΓΚΠΔ και μεθοδολογιών της CNIL), ανάπτυξης Σχεδίων Ανάκαμψης (BCP/DRP) και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς καθώς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν θέματα ασφάλειας δεδομένων, ασφάλειας βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου και προστασίας κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών από φορείς βασικών υπηρεσιών (ΦΕΒΥ). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε θέματα Ασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών σε επίπεδο λογισμικού και αλληλεξαρτήσεων και μεταπτυχιακού διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.