Γιάννης Μαυρίδης

Γιάννης Μαυρίδης

Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων". Διευθυντής του Εργαστηρίου Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύων (MSN lab) και επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας InfoSec για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ασφάλεια Πληροφοριών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Περισσότερες από 120 εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και κεφάλαια βιβλίων, κυρίως για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών. Συγγραφέας 4 βιβλίων ασφάλειας πληροφοριών. Συμμετοχή ως συντονιστής και ερευνητής σε σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις περιοχές: Access control, Cyber Threat Intelligence, Cyber Crime, Digital Forensics, Risk Assessment, Security Economics, Cyber Security Education