Ιωάννης Πανολίας
Cyberskills Panel

Ιωάννης Πανολίας

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Ανώτερο Στέλεχος της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, με ισχυρό υπόβαθρο στο cyber security, τις δημόσιες συμβάσεις και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Διαθέτει επίσης εκτεταμένη εμπειρία στη διοίκηση , τη διαχείριση έργων και την ανάπτυξη πολιτικών στον δημόσιο τομέα.

Είναι πρόεδρος της WG EDIC (European Cybersecurity Skills Academy) και πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας Δημοσίων Συμβάσεων με μεγάλη εμπειρία ως λέκτορας και συνεργάτης Γενικών Γραμματέων. Στις ακαδημαϊκές του γνώσεις περιλαμβάνεται πτυχίο MSc στη δημόσια πολιτική και διοίκηση και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις.

Ομιλητής σε διεθνή εργαστήρια και συνέδρια, συνεισφέροντας με τις γνώσεις του στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.