Κώστας Χαρόπουλος
AI Discussion Panel

Κώστας Χαρόπουλος

Head of Information Security, PeopleCert

Με 15 χρόνια εμπειρία στην Πληροφορική και την ασφάλεια πληροφοριών, ο Κώστας Χαρόπουλος στην καριέρα του έχει περάσει από διάφορους κλάδους, όπως τον ασφαλιστικό, τον τραπεζικό, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση. Με εξειδίκευση στη διαχείριση ρίσκου και ΙΤ κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση, το απόρρητο των δεδομένων και την επιχειρησιακή συνέχεια, έχει αναπτύξει ένα ευρύ επαγγελματικό υπόβαθρο που προσεγγίζει την ασφάλεια πληροφοριών σε όλες τις πτυχές της.

Αντιμετωπίζοντας τις δυναμικές προκλήσεις του ψηφιακού τοπίου, έχει εξειδικευτεί στην προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών και δεδομένων. Σε όλη την πορεία του, κινητήριος δύναμη ήταν, και παραμένει αναλλοίωτη, η δέσμευσή του να αντιμετωπίζει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της ασφάλειας πληροφοριών και να παραμένει ενήμερος για τις εξελίξεις του κλάδου.