Νικήτας Κλαδάκης

Νικήτας Κλαδάκης

General Manager, Adacom

Ο Νικήτας Κλαδάκης έχει εκτενή εμπειρία για περισσότερα από είκοσι οκτώ (28) συναπτά έτη ως Ειδικός Ασφαλείας σε Έργα Ασφάλειας Πληροφοριών για οργανισμούς και επιχειρήσεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Είναι κάτοχος πτυχίου στο Τμήμα Ηλεκτρονικών και έχει πολλές πιστοποιήσεις σε διάφορες τεχνολογίες και λύσεις κατασκευαστών ασφάλειας πληροφοριών. Έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών και για πολλά χρόνια είναι εκπαιδευτής σεμιναρίων και εκπαιδευτικών μαθημάτων για το Cyber Security.