Νικόλαος Γρηγοριάδης
CISOs Panel

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Group Information Security Officer, MYTILINEOS S.A

Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών, ενώ έχει διατελέσει στέλεχος εγχώριων αλλά και πολυεθνικών εταιρειών σε διάφορα industries, όπως Integrators, Banking, Insurance, Construction Oil, Gas & Metallurgy.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Information Security από το Royal Holloway University of London, ενώ έχει εργαστεί σε διάφορους τομείς, οι οποίοι αφορούν τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ασφάλειας πληροφοριών, διαχείρισης κινδύνων, αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και εναρμόνισης με τους διεθνείς και εγχώριους νόμους και κανονισμούς συμμόρφωσης ως προς τον εντοπισμό κινδύνων, τη διαχείρισή τους και την προστασία των οργανισμών από αυτούς.

Είναι, επίσης, συγγραφέας του βιβλίου "Ασφάλεια της Πληροφορίας", το οποίο μεταξύ άλλων έχει αποτελέσει διδακτέα ύλη σε μεταπτυχιακό τίτλων σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.