Νικόλαος Γρηγοριάδης

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Group Information Security Officer, Archirodon NV

Ο Νικόλαος Γρηγοριάδης διαθέτει 20ετη εμπειρία στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών, ενώ έχει διατελέσει στέλεχος εγχώριων αλλά και πολυεθνικών εταιρειών σε διάφορα industries όπως Integrators, Banking, Insurance & Construction. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο πάνω στην Ασφάλεια των Πληροφοριών από το Royal Holloway, ενώ έχει εργαστεί σε διαφόρους τομείς οι οποίοι αφορούν στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ασφάλειας πληροφοριών, διαχείρισης κίνδυνων, αντιμετώπισης περιστατικών καθώς και εναρμόνισης με τους διεθνείς και εγχώριους νόμους και κανονισμούς συμμόρφωσης ως προς την διαχείριση των κινδύνων και την προστασία των οργανισμών από αυτούς.

Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Ασφάλεια της Πληροφορίας» το οποίο μεταξύ άλλων έχει αποτελέσει διδακτέα ύλη σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο ΠΑ.ΠΕΙ.

Από τον Ιανουάριο του 2021 κατέχει την θέση του Group Information Security Officer στην Archirodon Group N.V., έχοντας υπό την ευθύνη του ένα πολύ ευρύ φάσμα υποδομών και προκλήσεων σε διάφορα κράτη/χώρες.