Παύλος Γεράρδος

Παύλος Γεράρδος

Information Security Officer & IT Infrastructure Supervisor, Thenamaris

O Παύλος Γεράρδος κατέχει τη θέση του IT Infrastructure Supervisor και Information Security Officer στη ναυτιλιακή εταιρεία Thenamaris. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διεξαγή έργων Πληροφορικής και Information Security, εστιάζοντας σε τομείς όπως GRC (Governance, Risk & Compliance), αρχιτεκτονική ασφάλειας,  system integration και αξιοποίηση του cloud.

Ο Παύλος κατέχει BSc στην Πληροφορική από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και MSc στα πληροφοριακά συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι Certified Information Systems Security Professional (CISSP) και μέλος του Transport Resilience and Security Expert Group (TRANSSEC) του ENISA για τον ναυτιλιακό κλάδο.