Στέλλα Τσιτσούλα

Στέλλα Τσιτσούλα

Managing Partner RED.comm, Vice-President & Comms Lead Women4Cyber Greece

Η Στέλλα Τσιτσούλα είναι σύμβουλος επικοινωνίας εξειδικευμένη στον κλάδο της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας και συνεργάζεται με πολυεθνικούς οργανισμούς, ελληνικές επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, επικοινωνώντας τις αναδυόμενες τεχνολογίες, την ευαισθητοποίηση σε θέματα κυβερνοασφάλειας, τους κινδύνους και την ανάπτυξη στρατηγικής.

Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας που συμμετέχει στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας που διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας ENISA. Τον Απρίλιου του 2022, ίδρυσε μαζί με μία ομάδα γυναικών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, το ελληνικό chapter του ευρωπαϊκού μη κερδοσκοπικού οργανισμού Women4Cyber, όπου ηγείται της ομάδας επικοινωνιών, ενώ συμμετέχει στο Cyber Security Forum Initiative (CSFI), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Ουάσινγκτον, που έχει ως αποστολή την ευαισθητοποίηση και την καθοδήγηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μέσω συνεργασιών και εκπαιδεύσεων.

Για περισσότερα από 25 χρόνια κατέχει ανώτερες διευθυντικές θέσεις με εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και των επικοινωνιών. Η Στέλλα Τσιτσούλα είναι πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Δημοσίων Σχέσεων, φοιτά σε πρόγραμμα MBA και είναι Certified Lead Auditor ISO 9001:2015. Είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικού Περιοδικού Τύπου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.