Θωμάς Δομπρίδης
SOCs Panel

Θωμάς Δομπρίδης

Γενικός Διευθυντής, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Θωμάς Δομπρίδης είναι προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Εθνικής Αρχής Kυβερνοασφάλειας). Από το 2009 έως το 2020 ήταν επικεφαλής της Εθνικής Αρχής κατά των Ηλεκτρονικών Επιθέσεων - National CERT. Από το 2002-2008, εργάστηκε ως ειδικός για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την Ελληνική Εθνική Αρχή INFOSEC. Την περίοδο 2000-2001 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα τεχνολογίας του Internet. Είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Cardiff UK.

Ήταν μέλος επιτροπών για θέματα σχεδιασμού στρατηγικών, πολιτικών και μέτρων Κυβερνοασφάλειας, καθώς και αντίστοιχων νομοθετικών επιτροπών. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πλήθος ευρωπαϊκών, διεθνών συνεδρίων και forum για θέματα Κυβερνοασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια έχει συντονίσει σε εθνικό επίπεδο την αντίδραση σε πολλά μεγάλα συμβάντα επιθέσεων στον ελληνικό κυβερνοχώρο.