Ευάγγελος Ουζούνης
CISOs Panel

Ευάγγελος Ουζούνης

Head of Policy Development Unit, ENISA

Ο Δρ Ευάγγελος Ουζούνης είναι επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης και Υλοποίησης Πολιτικής του ENISA.

Η μονάδα του ηγείται των προσπαθειών του ENISA στον τομέα της Οδηγίας NIS (NISD Ι, ΙΙ). Βοηθά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη προς την εναρμονισμένη εφαρμογή της Οδηγίας σε οριζόντιο καθώς και σε τομεακό επίπεδο (π.χ. τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, υγεία, τράπεζες).

Ο Δρ Ουζούνης είναι επίσης υπεύθυνος για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών. Η ομάδα του έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης 5G, των καλών πρακτικών για τη νέα ρυθμιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών (EECC) και του πρώτου πανευρωπαϊκού μηχανισμού αναφοράς συμβάντων (άρθρο 13 α). Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται και οι πάροχοι trust services. Η ομάδα του έχει αναπτύξει πολλές καλές πρακτικές και συστάσεις, οι οποίες βοήθησαν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το πλαίσιο eIDAS.

Επιπλέον, ο Δρ Ουζούνης είναι υπεύθυνος για τον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ομάδα του έχει εκδώσει πολλές καλές πρακτικές στον τομέα των Τεχνολογιών Ενίσχυσης της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (PET) και οργανώνει το διάσημο ετήσιο Φόρουμ Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (APF).

Πριν από τη θέση του στην ENISA, ο Δρ. Ουζούνης εργάστηκε αρκετά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Connect) και συνίδρυσε το Κέντρο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ECCO) της FhG-FOKUS στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Έχει διαχειριστεί περισσότερα από 15 διεθνή έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (π. Ο Δρ Ουζούνης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πολυτεχνείο του Βερολίνου σχετικά με την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των κατανεμημένων συστημάτων και μεταπτυχιακό στη Μηχανική Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο της Πάτρας, Ελλάδα.