Χριστάκης Τόπακας

Χριστάκης Τόπακας

CISO & DPO Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Μέλος της Επιτροπής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εκπροσωπεί τη χώρα στο CYBER SECURITY Working Group της European Banking Federation, στο Blockchain Task Force, όπως και στο committee του European ATM Security Team (EAST, Europol/Eurojust).

Επίσης συμμετέχει στον European Union Agency for Network and Information Security – Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ενώ διετέλε μέλος της Audit Committee της Tirana Bank Αλβανίας (θυγατρική τράπεζα της Πειραιώς) και του ISACA Athens Chapter.