Χριστάκης Τόπακας
CISOs Panel

Χριστάκης Τόπακας

CISO & DPO, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

Ο Χριστάκης Τόπακας ασκεί καθήκοντα CISO & DPO στον Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς. Αποτελεί μέλος της Επιτροπής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Απάτης στα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενώ μέσω της  Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εκπροσωπεί τη χώρα στο CYBER SECURITY Working Group της European Banking Federation, στο BLOCKCHAIN TASK FORCE όπως και στο committee του European ATM Security Team (EAST, Europol/Eurojust). Επίσης συμμετέχει και στον EΝΙSA τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).