Καθ. Χρήστος Ξενάκης
Cyberskills Panel

Καθ. Χρήστος Ξενάκης

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο Καθ. Χρήστος Ξενάκης είναι καθηγητής και παράλληλα, είναι μέλος του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος
«Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων». Συμμετείχε ενεργά σε περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά (ACTS, ESPRIT, IST, AAL, DGHOME, Marie Curie, Horizon2020) και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι ο συντονιστής των έργων CUREX, SealedGRID, INCOGNITO και SECONDO που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Η2020), ενώ διατέλεσε
συντονιστής του προγράμματος ReCRED (Η2020) και είχε την επιστημονική/τεχνική διεύθυνση του προγράμματος UINFC2 που χρηματοδοτήθηκε από την DGHOME/ISEC.

Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού κυβερνο-ασφάλειας (European Cyber Security Challenge) και αρχηγός της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας. Επίσης, είναι μέλος των συντακτικών ομάδων των επιστημονικών περιοδικών Computers & Security και Computer Communications που εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο
Elsevier, καθώς και του περιοδικού IET Information Security που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Μηχανικής και Τεχνολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της ασφάλειας συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών.

Τέλος, έχει συνυπογράψει περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια συλλογικών τόμων και συνέδρια