Παύλος Ευστάθιος Δευτεραίος
SOCs Panel

Παύλος Ευστάθιος Δευτεραίος

CISO,ΕveryPay

Ο Δευτεραίος Παύλος είναι Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών της Everypay SA. Έχει εμπειρία σε έργα που αφορούν την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Επιχειρησιακή Συνέχεια. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο "Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων" του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει διάφορες πιστοποιήσεις, κάποιες εκ των οποίων είναι: DPO Executive, ISO 27001 LA, ISO 22301 Auditor, NSE 1 Network Security Associate.